Komunikat Dyrektora Szkoły:

“Na prośbę Rady Rodziców raz jeszcze przypominam wszystkim rodzicom i prawnym opiekunom naszych uczniów, że zgodnie z obowiązującą w szkole procedurą nie należy wysyłać do szkoły uczniów chorych oraz zdradzających objawy chorobowe – takie jak podwyższona temperatura, kaszel, katar, złe samopoczucie, bóle stawów itp. Ponownie też apeluję do rodziców, opiekunów, a także do uczniów już […]

ZARZĄDZENIE NR 10/2020

Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kasprowicza z Oddziałami Dwujęzycznymi w Inowrocławiu w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2020/2021. dni wolne 2020-2021 zarządzenie

PROCEDURA OBOWIĄZUJĄCA PODCZAS EGZAMINÓW MATURALNYCH

PROCEDURA OBOWIĄZUJĄCA PODCZAS EGZAMINÓW MATURALNYCH      W I LO IM. JANA KASPROWICZA Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI  W INOWROCŁAWIU  W SESJI WIOSENNEJ 2020 R. Egzaminy maturalne odbywają się począwszy od dn. 8.06.2020 r. i trwają do 29.06.2020 r. Harmonogram szczegółowy dostępny jest na stronie CKE oraz OKE w Gdańsku. W egzaminach biorą udział abiturienci zdrowi, bez objawów chorobowych, […]

WEWNĘTRZNE PROCEDURY BEZPECZEŃSTWA OBOWIĄZUJĄCE W I LO IM. JANA KASPROWICZA W INOWROCŁAWIU W OKRESIE ZAGROŻENIA EPIDEMICZNEGO

Zgodnie z wytycznymi GIS oraz MEN wprowadza się na terenie szkoły szczególne procedury bezpieczeństwa w celu ochrony uczniów, nauczycieli i pozostałych pracowników szkoły na wypadek zagrożenia epidemicznego. Sprawy administracyjne uczniów i pracowników szkoły, których wykonanie/rozpatrzenie wymaga obecności w sekretariacie szkoły, załatwiamy zawsze pojedynczo, po uprzednim telefonicznym lub mailowym umówieniu z administracją szkoły. Począwszy od dnia […]

Zarządzenie nr 9/2020

Zarządzenie nr 9/2020 Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kasprowicza z Oddziałami Dwujęzycznymi  w Inowrocławiu  z dnia 20.05.2020 r. w sprawie KRYTERIÓW I ZASAD REKRUTACJI na rok szkolny 2020/2021 Kryteria rekrutacji 2020-2021

Zarządzenie nr 4/2019

Inowrocław, 26.09.2019 r. Zarządzenie nr 4/2019 Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kasprowicza z Oddziałami Dwujęzycznymi w Inowrocławiu w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2019/2020 1. Zgodnie z par. 5.1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 października 2010 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego, zarządza się, […]