Projekty UE

Our Future in Europe

I Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kasprowicza z Oddziałami Dwujęzycznymi w Inowrocławiu w ramach środków Unii Europejskiej i Funduszy Europejskich dla Rozwoju Społecznego (FERS 2021-2027) uzyskało wsparcie finansowe na projekt zatytułowany „Our future in Europe”

 (wniosek numer: 2023-1-PL01-KA122-SCH-000143036)

 

"Zostań Omnibusem III"

Zapraszamy do udziału w projekcie pn. "Zostań Omnibusem III"

plik do pobrania: Regulamin Omnibus III Uczniowie 12 05 2022

W ramach projektu w I Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Kasprowicza realizowane będą:

„Niebo nad Astrobazami – rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów”

Projekt „Niebo nad Astrobazami – rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów” realizowany jest w ramach Osi Priorytetowej 10 Innowacyjna Edukacja, Działania 10.2 Kształcenie Ogólne i Zawodowe, Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie ogólne. Projekt ten współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Partnerem wiodącym projektu jest Województwo Kujawsko-Pomorskie. Projekt realizowany jest w partnerstwie wraz z 13 partnerami będącymi organami prowadzącymi dla szkól województwa kujawsko-pomorskiego.