Terminarz

Terminy rekrutacji

 

składanie wniosków o przyjęcie do szkoły:

  • od 13 maja 2024 r. do 14 czerwca 2024 r. (w tym do klasy o profilu cyberbiezpieczeństwa)
  • wnioski muszą być wygenerowane w systemie VULCAN (link dla kandydatów - aplikacja VULCAN)
  • przyjmowanie dokumentów wymaganych przy rekrutacji (świadectwo ukończenia szkoły podstawowej, zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty, dyplomy itp.)
    od 25 czerwca 2024 r. (piątek) do 9 lipca 2024 (wtorek) do godz. 1500
  • ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia do szkoły 16 lipca 2024 r. (wtorek) o godz. 1200
  • potwierdzenie przez kandydatów woli podjęcia nauki w I LO poprzez złożenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty do 19 lipca 2024 r. do godz. 1500
  • ogłoszenie listy kandydatów przyjętych do szkoły – 22 lipca 2024 r. o godz. 1200
  • rozpatrywanie odwołań - od 24 lipca 2024 r. (poniedziałek)
  • zebrania z uczniami i rodzicami uczniów przyjętych do I LO – 23 lipca 2022 r.   (wtorek),  godz. 1100