Terminarz

Terminy rekrutacji

składanie wniosków o przyjęcie do klasy dwujęzycznej:

 • od 11 maja do 20 maja 2020 r. (Wzór wniosku do pobrania)
 • przeprowadzenie sprawdzianu uzdolnień językowych: 7 maja 2020 r. (środa) o godz. 1100   w sali nr 31
 • podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik sprawdzianu kompetencji językowych, tzn. uzyskali minimum 50% punktów –  10 czerwca 2020 r. (środa) – godz. 1200

*   Przed przystąpieniem do sprawdzianu kompetencji należy zabrać ważny dokument

tożsamości (legitymację szkolną, paszport, dowód osobisty) oraz przybory do pisania.

**  Niezależnie od wypełnienia wniosku  do klasy dwujęzycznej, należy później wypełnić  elektroniczny wniosek o przyjęcie do szkoły w systemie VULCAN.

 

składanie wniosków o przyjęcie do szkoły:

 • od 11 maja 2020 r. do 23 czerwca 2020 r.
 • wnioski muszą być wygenerowane w systemie VULCAN (link dla kandydatów - aplikacja VULCAN)
 • przyjmowanie dokumentów wymaganych przy rekrutacji (świadectwo ukończenia szkoły podstawowej, zaświadczenie OKE, dyplomy itp.) od 26 czerwca 2020 r. (piątek) do 30 czerwca 2020 (wtorek) do godz. 1500
 • ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia do szkoły 13 lipca 2020 r. o godz. 1200
 • potwierdzenie przez kandydatów woli podjęcia nauki w I LO poprzez złożenie oryginału świadectw do 20 lipca 2020 r. do godz. 1500,
 • ogłoszenie listy kandydatów przyjętych do szkoły – 21 lipca 2020 r. o godz. 1200
 • rozpatrywanie odwołań - od 21 lipca 2020 r. do 22 lipca 2020 r.
 • zebrania z uczniami i rodzicami uczniów przyjętych do I LO – 21 lipca 2020 r., 1300