Terminarz

Terminy rekrutacji

składanie wniosków o przyjęcie do klasy dwujęzycznej:

 • od 15 maja 2023 r. (poniedziałek)  do 16 czerwca 2023 r. (piątek) (Wzór wniosku do pobrania)
 • przeprowadzenie sprawdzianu uzdolnień językowych: 20 czerwca (wtorek) 2023 r. o godz. 1100
 • podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik sprawdzianu kompetencji językowych, tzn. uzyskali minimum 50% punktów – 22 czerwca (czwartek)  2023 r.  – godz. 1200

*   Przed przystąpieniem do sprawdzianu kompetencji należy zabrać ważny dokument

tożsamości (legitymację szkolną, paszport, dowód osobisty) oraz przybory do pisania.

**  Niezależnie od wypełnienia wniosku  do klasy dwujęzycznej, należy później wypełnić (https://inowroclaw.edu.com.pl/kandydat/app/) elektroniczny wniosek o przyjęcie do szkoły w systemie VULCAN.

 

składanie wniosków o przyjęcie do szkoły:

 • od 15 maja 2023 r. do 21 czerwca 2023 r. (w tym do klasy o profilu cyberbiezpieczeństwa)
 • wnioski muszą być wygenerowane w systemie VULCAN (link dla kandydatów - aplikacja VULCAN)
 • przyjmowanie dokumentów wymaganych przy rekrutacji (świadectwo ukończenia szkoły podstawowej, zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty, dyplomy itp.)
  od 7 czerwca 2023 r. (piątek) do 11 lipca 2023 (wtorek) do godz. 1500
 • ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia do szkoły 18 lipca 2023 r. (wtorek) o godz. 1200
 • potwierdzenie przez kandydatów woli podjęcia nauki w I LO poprzez złożenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty do 21 lipca 2023 r. do godz. 1500
 • ogłoszenie listy kandydatów przyjętych do szkoły – 24 lipca 2023 r. o godz. 1200
 • rozpatrywanie odwołań - od 24 lipca 2023 r. (poniedziałek)
 • zebrania z uczniami i rodzicami uczniów przyjętych do I LO – 25 lipca 2022 r.   (wtorek),  godz. 1100