Terminarz

Terminy rekrutacji

składanie wniosków o przyjęcie do klasy dwujęzycznej:

 • od 16 maja 2022 r. (poniedziałek)  do 31 maja 2022 r. (wtorek) (Wzór wniosku do pobrania)
 • przeprowadzenie sprawdzianu uzdolnień językowych: 8 czerwca (środa) 2022 r. o godz. 1100
 • podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik sprawdzianu kompetencji językowych, tzn. uzyskali minimum 50% punktów – 10 czerwca (piątek)  2022 r.  – godz. 1200

*   Przed przystąpieniem do sprawdzianu kompetencji należy zabrać ważny dokument

tożsamości (legitymację szkolną, paszport, dowód osobisty) oraz przybory do pisania.

**  Niezależnie od wypełnienia wniosku  do klasy dwujęzycznej, należy później wypełnić (https://inowroclaw.edu.com.pl/kandydat/app/) elektroniczny wniosek o przyjęcie do szkoły w systemie VULCAN.

 

składanie wniosków o przyjęcie do szkoły:

 • od 16 maja 2022 r. do 21 czerwca 2022 r. (w tym do klasy o profilu cyberbiezpieczeństwa)
 • wnioski muszą być wygenerowane w systemie VULCAN (link dla kandydatów - aplikacja VULCAN)
 • przyjmowanie dokumentów wymaganych przy rekrutacji (świadectwo ukończenia szkoły podstawowej, zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty, dyplomy itp.)
  od 24 czerwca 2022 r. (piątek) do 12 lipca 2022 (wtorek) do godz. 1500
 • ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia do szkoły 19 lipca 2022 r. (wtorek) o godz. 1200
 • potwierdzenie przez kandydatów woli podjęcia nauki w I LO poprzez złożenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty do 22 lipca 2022 r. do godz. 1500
 • ogłoszenie listy kandydatów przyjętych do szkoły – 25 lipca 2022 r. o godz. 1200
 • rozpatrywanie odwołań - od 25 lipca 2022 r. (poniedziałek)
 • zebrania z uczniami i rodzicami uczniów przyjętych do I LO – 26 lipca 2022 r.   (wtorek),  godz. 1100