Terminarz

Terminy rekrutacji

składanie wniosków o przyjęcie do klasy dwujęzycznej:

 • od od 15 czerwca do 22 czerwca 2020 r. (Wzór wniosku do pobrania)
 • przeprowadzenie sprawdzianu uzdolnień językowych: 1 lipca 2020 r. (środa) o godz. 1100   Aula
 • podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik sprawdzianu kompetencji językowych, tzn. uzyskali minimum 50% punktów – 3 lipca 2020 r. (piątek) – godz. 1200

*   Przed przystąpieniem do sprawdzianu kompetencji należy zabrać ważny dokument

tożsamości (legitymację szkolną, paszport, dowód osobisty) oraz przybory do pisania.

**  Niezależnie od wypełnienia wniosku  do klasy dwujęzycznej, należy później wypełnić  elektroniczny wniosek o przyjęcie do szkoły w systemie VULCAN.

 

składanie wniosków o przyjęcie do szkoły:

 • od 15 czerwca 2020 r. do 10 lipca 2020 r. r.
 • wnioski muszą być wygenerowane w systemie VULCAN (link dla kandydatów - aplikacja VULCAN)
 • przyjmowanie dokumentów wymaganych przy rekrutacji (świadectwo ukończenia szkoły podstawowej, zaświadczenie OKE, dyplomy itp.)
  od 26 czerwca 2020 r. (piątek) do 10 lipca 2020 (piątek)  do godz.  1500
 • ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia do szkoły 12 sierpnia 2020 r. o godz. 1200
 • potwierdzenie przez kandydatów woli podjęcia nauki w I LO poprzez złożenie oryginału świadectw od 13 sierpnia 2020 r. do 18 sierpnia do godz. 1500,
 • ogłoszenie listy kandydatów przyjętych do szkoły – 19 sierpnia 2020 r. o godz. 1200
 • rozpatrywanie odwołań - od 19 sierpnia 2020 r. do 21 sierpnia 2020 r.
 • zebrania z uczniami i rodzicami uczniów przyjętych do I LO – 31 sierpnia 2020 r., godz., 900