Kalendarz roku szkolnego

Terminy zebrań rodziców w roku szkolnym 2022/2023

Wszystkie zebrania odbywają się w czwartki o godz. 17.00, chyba że wcześniej ustalone zostanie inaczej.

Kalendarz imprez i uroczystości szkolnych w roku 2022/23

Posiedzenia Rady Pedagogicznej