Kalendarz roku szkolnego

Terminy zebrań rodziców w roku szkolnym 2019/2020

Wszystkie zebrania odbywają się w czwartki o godz. 17.00, chyba że wcześniej ustalone zostanie inaczej.

Kalendarz imprez i uroczystości szkolnych w roku 2019/20

Posiedzenia Rady Pedagogicznej