Kalendarz roku szkolnego

Terminy zebrań rodziców w roku szkolnym 2021/2022

Wszystkie zebrania odbywają się w czwartki o godz. 17.00, chyba że wcześniej ustalone zostanie inaczej.

Kalendarz imprez i uroczystości szkolnych w roku 2021/22

Posiedzenia Rady Pedagogicznej