Realizacja projektu „W poszukiwaniu źródeł kultury europejskiej. Szersze kompetencje nauczycieli – większe możliwości uczniów”

I Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kasprowicza z Oddziałami Dwujęzycznymi w Inowrocławiu zrealizowało projekt „W poszukiwaniu źródeł kultury europejskiej. Szersze kompetencje nauczycieli – większe możliwości uczniów”. Projekt był dofinansowany z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.Celem projektu było podniesienie jakości nauczania i kwalifikacji pracowników oraz kompetencji i kwalifikacji uczniów w zakresie znajomości języka […]