erasmus

Realizacja projektu „W poszukiwaniu źródeł kultury europejskiej. Szersze kompetencje nauczycieli – większe możliwości uczniów”

I Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kasprowicza z Oddziałami Dwujęzycznymi w Inowrocławiu zrealizowało projekt „W poszukiwaniu źródeł kultury europejskiej. Szersze kompetencje nauczycieli – większe możliwości uczniów”. Projekt był dofinansowany z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.
Celem projektu było podniesienie jakości nauczania i kwalifikacji pracowników oraz kompetencji i kwalifikacji uczniów w zakresie znajomości języka włoskiego, kultury śródziemnomorskiej, nabycie świadomości różnorodności kulturowej w Europie.
Sześcioro nauczycieli I LO wzięło udział na przełomie września i października 2021 roku w kursie językowo-kulturowym we Florencji. Uczestnictwo w projekcie wymagało intensywnej nauki języka włoskiego oraz zapoznania się z zabytkami Toskanii, w szczególności z kulturą renesansową Florencji.
W drugim semestrze roku szkolnego 2021/2022 nauczyciele biorący udział w projekcie realizowali zadania związane z rozpowszechnianiem rezultatów wyjazdu do Florencji. Nauczyciele informowali również społeczność szkolną oraz środowisko o działalności Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji oraz, poprzez swoje działania, zachęcali do udziału w programach europejskich.
Podczas Drzwi Otwartych w szkole, zorganizowane zostało stoisko promujące działalność FRSE i programu eTwinning. Udzielane były informacje oraz rozdawane ulotki.
W tym dniu również pan Łukasz Wróbel, uczestnik projektu, przeprowadził zajęcia otwarte „Architektura renesansowych Włoch” W zajęciach wzięli udział rodzice uczniów szkół podstawowych, uczniowie klas ósmych oraz uczniowie i nauczyciele I LO w Inowrocławiu w liczbie około 60 uczestników. Zajęcia poświęcone zostały kulturze i architekturze renesansu włoskiego, Florencji jako kolebki tej formacji kulturowej oraz osiągnięciom artystycznym florenckich artystów. Jednocześnie w czasie spotkania promowano środki finansowe Unii Europejskiej i programy mobilności UE.
W szkole odbyły się Dni Kultury Włoskiej. W ramach obchodów, została zorganizowana debata oksfordzka na temat: Florencja a nie Rzym jest najprzedniejszym miastem włoskim. Oponentami była drużyna nauczycieli uczestniczących w projekcie oraz przedstawiciele szkolnego klubu debat. W wydarzeniu wzięła udział duża część społeczności szkoły.
Kolejnym elementem obchodów Dni Kultury Włoskiej był konkurs literacki przeznaczony dla uczniów szkół podstawowych i liceów naszego województwa, odnoszący się do kultury i literatury Italii. Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród laureatom odbyło się w auli I LO 6 czerwca 2022 roku. Podczas uroczystości odbyło się spotkanie z panem Jarosławem Wistem, italianistą i piosenkarzem, który opowiedział o swojej fascynacji Włochami i zaśpiewał kilka włoskich piosenek. W uroczystości wzięli udział laureaci wraz z opiekunami, społeczność I LO oraz zaproszeni goście.
Zostały zrealizowane dwa projekty eTwinning, które były przewidziane jako kontynuacja działań proeuropejskich. Projekt „Natural environment not digital” został zrealizowany we współpracy ze szkołami z Turcji i propagował zdrowy styl życia oraz odejście od nośników elektronicznych. Drugi projekt „Connaissons la culture de nos pays” polegał na zapoznaniu się z kulturą krajów partnerskich i doskonaleniu znajomości języka francuskiego. Uczniowie ILO współpracowali z rówieśnikami z Hiszpanii i Austrii.
W ramach lekcji fizyki, oraz Drzwi Otwartych, uczniowie zapoznali się z historią życia i pracy Galileo Galilei. Odbyły się również lekcje informujące o wkładzie do nauki o elektryczności włoskich fizyków.
W październikowym numerze miesięcznika Liberté został opublikowany artykuł pana Sławomira Drelicha pod tytułem „ Sukces wyborczy włoskich nacjonalistów. Droga do Władzy Braci Włochów”. W artykule znalazła się analiza aktualnej sytuacji politycznej Włoch.
Wszyscy nauczyciele zaangażowani w realizację projektu przeprowadzili lekcje tematyczne dotyczące kultury Włoch, oraz poinformowali rodziców uczniów o uczestnictwie w tym wydarzeniu. 

Zapraszamy do obejrzenia videorelacji