Biblioteka

Biblioteka I LO im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu. „Dawniej i dzisiaj”

Historia szkolnej biblioteki sięga początków istnienia szkoły, czyli roku 1855. Do wybuchu drugiej wojny światowej biblioteka zgromadziła około dziesięciu tysięcy woluminów. W okresie okupacji hitlerowcy zlikwidowali bibliotekę. Po wyzwoleniu miasta Zenon Kopeć, początkujący wówczas nauczyciel języka polskiego, został zobowiązany do zorganizowania biblioteki szkolnej. Odzew na apele do społeczeństwa o zwrot książek szkolnych był imponujący. Książki przesyłano pocztą lub przynoszono osobiście.

21 września 1991 roku nadano bibliotece imię Zenona Kopcia – wspaniałego nauczyciela i bibliotekarza, który z pietyzmem i szacunkiem odnosił się do książek i którego ogromny wkład w tworzenie biblioteki I LO przeszedł do historii. Stworzona została także minigaleria jego prac malarskich oraz twórczości poetyckiej.

Obecnie biblioteka I LO nie jest już typową „wypożyczalnią książek” i czytelnią. Staramy się sprostać nowym wyzwaniom poprzez gromadzenie mediów wspomagających proces nauczania (w tym oczywiście książek i czasopism), komputeryzację katalogu (w stadium wdrażania), udostępnianie uczniom Internetu, sprzętu multimedialnego oraz kserokopiarek.

Biblioteka wyposażona jest w cztery stanowiska komputerowe ze stałym dostępem do Internetu oraz możliwością przygotowywania i opracowania dokumentów tekstowych i prezentacji multimedialnych, dwie drukarki, sprzęt audio-wideo, kserokopiarkę, katalogi komputerowe, zestaw płyt CD i DVD oraz programów multimedialnych.

Nasz tradycyjny, „papierowy księgozbiór” liczy ponad 32 tys. woluminów! Pomieszczenia biblioteki są przestronne i estetyczne. Składają się z wielu dobrze wyposażonych i odnowionych sal wypożyczalni, czytelni, części magazynowej oraz pomieszczenia, w którym wychowawcy mogą prowadzić rozmowy z rodzicami; ciepły klimat pokoju służy także konsultacjom i terapiom z pedagogiem szkolnym. We wszystkich pomieszczeniach panuje przyjazna atmosfera, nie brak kwiatów i obrazów. Dominują pastelowe kolory.

Naszym priorytetem jest sprostanie wzrastającym potrzebom uczniów i nauczycieli w zakresie dostępu do informacji. Biblioteka I LO stara się być miejscem, w którym uczniowie rozpoczynają kształtowanie umiejętności zarządzania informacją. Zapewniamy możliwości poszukiwania, pozyskiwania, organizowania, selekcji i oceniania informacji z różnych źródeł oraz formowania właściwych opinii na ich podstawie.

Staramy się spełniać oczekiwania nauczycieli, uczniów i absolwentów oferując:

  1. informacje o zasobach własnej biblioteki (książki, czasopisma, zbiory audiowizualne i inne) i innych bibliotek;
  2. pomoc przy wyszukiwaniu informacji: w katalogach, kartotekach zagadnieniowych, bibliografiach; wkrótce w katalogu komputerowym;
  3. pomoc przy selekcji wyszukanych materiałów, ze szczególnym uwzględnieniem ich wiarygodności (Internet);
  4. pomoc w przygotowaniu dokumentów tekstowych lub prezentacji multimedialnych na podstawie wyszukanych materiałów z uwzględnieniem praw autorskich;
  5. możliwość zarchiwizowania pracy (nagrania na płycie CD, DVD lub przenośnym nośniku oraz ksero);
  6. możliwość wykorzystania Internetu jako medium komunikacyjnego: wymiana poczty elektronicznej; wykorzystanie komunikatorów.

Biblioteka I LO nieustannie zabiega o pozyskanie środków na zakup podstawowych źródeł informacji – słowników, encyklopedii, czasopism i wydawnictw albumowych, literatury pięknej i popularnonaukowej oraz poszerzenie oferty programów multimedialnych oraz filmów na płytach DVD. Ciągle doskonalimy nasz warsztat informacyjny i dążymy do tego, by nasza biblioteka stała się nowoczesnym ośrodkiem informacji – tzw. „media center”.