erasmusZ Życia Szkoły

„Nowe technologie podstawą nowoczesnej edukacji”

I Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kasprowicza z Oddziałami Dwujęzycznymi w Inowrocławiu od 1 marca 2022 roku do 31 sierpnia 2023 roku w ramach programu Unii Europejskiej wspierającego wymianę edukacyjną Erasmus+ realizowało projekt „Nowe technologie podstawą nowoczesnej edukacji”.

Celem projektu był rozwój kompetencji w zakresie technologii informatycznych i mediów społecznościowych jego uczestników. Głównym działaniem projektowym był udział nauczycieli z Kaspra w zagranicznych kursach technologii informatyczno-komunikacyjnych. Sześcioro z nich udało się do włoskiej Florencji i wzięło udział w kursie pogłębiającym znajomość języka angielskiego, dającym wiedzę na temat różnego rodzaju aplikacji oraz programów komputerowych. Druga szóstka pojechała do Barcelony w Hiszpanii, gdzie wzięła udział w zajęciach doskonalących kompetencje w zakresie technologii informacyjnych i kursie aplikacji edukacyjnych. Udział w projekcie był również okazją do międzynarodowej wymiany doświadczeń z nauczycielami z innych krajów, a także do poszerzenia horyzontów kulturoznawczych poprzez poznanie Toskanii i Katalonii, ich zabytków, kultury i obyczajów.

Po powrocie z mobilności nauczyciele I LO rozpoczęli rozpowszechnianie umiejętności i doświadczeń nabytych w czasie obu wyjazdów. Wszyscy uczestnicy zaangażowani w realizację projektu przeprowadzili lekcje tematyczne na temat historii i kultury Florencji i Włoch oraz Barcelony i Hiszpanii, w czasie których poinformowali uczniów o projekcie Erasmus+. Lilianna Stefańska zrealizowała zajęcia poświęcone Florencji pt. „Florenz – die Stadt am Arno”, podczas których uczniowie tworzyli quizy w języku niemieckim, dotyczące zabytków miasta i jego kultury w aplikacji Kahoot, oraz zajęcia „Florenz – Ferienwohnung”, gdzie podopieczni w języku niemieckim tworzyli oferty reklamowe (aplikacja Canva). Michał Burzyński zaprezentował dokonania włoskiej fizyki w czasie lekcji o prądzie elektrycznym („Fizycy włoscy – od Galileusza do Fermiego”) oraz zachęcił uczniów klas I–III, aby ci zaprezentowali dokonania wielkich naukowców z dziedziny fizyki (Galileusz, L. Galvani, A. Volta, G. Marconi, E. Fermi). Małgorzata Hedeszyńska przeprowadziła w klasach pierwszych lekcje poświęcone włoskiej kulturze renesansowej. Młodzież przygotowała informacje i zdjęcia przedstawiające włoskie miasta: Florencję, Bolonię, Pizę. Uczniowie prezentowali również historię rodu Medyceuszy, dzięki którym Florencja stała się czołowym ośrodkiem artystycznym i kolebką renesansu. Uczniowie odbywali również wirtualne spacery po Galerii Uffizi, w czasie których oglądali m. in. wielkie dzieła Sandro Botticellego oraz Leonarda da Vinci. Prowadzone były również lekcje, w czasie których uczestnicy projektu prezentowali kuchnię włoską i śródziemnomorską (Izabela Hańska).

Kursy z zakresu technologii IT dały uczestnikom możliwość zapoznania się bądź usprawnienia umiejętności w dziedzinie innowacyjnych metod nauczania opartych na programach i aplikacjach. Dzięki wykorzystaniu poznanych na kursie nowoczesnych narzędzi nauczyciele sprawniej przygotowują materiały dydaktyczne, plakaty czy ćwiczenia interaktywne, np. w aplikacji Wordwall czy Quizlet. Udało się również wykorzystać z młodzieżą aplikację Padlet, która pozwala na tworzenie wirtualnych ścian, by gromadzić na nich najważniejsze informacje dotyczące pisarzy, poetów czy epok literackich, grupować je w tematyczne zasoby i publikować w sieci. W codziennej pracy z uczniami zaprezentowano również przykłady rozwiązań dostępności dla osób z niepełnosprawnością ruchową (Anna Nowak). Poznane na kursach nowoczesne aplikacje zostały również wykorzystane do tworzenia filmów z życzeniami świątecznymi czy do zrobienia filmiku o Inowrocławiu i I LO.

Nauczyciele dzielili się zdobytymi doświadczeniami w ramach struktur szkoły oraz prezentowali nowe umiejętności wśród lokalnej społeczności. Najważniejsze momenty pobytu w Barcelonie i we Florencji, informacje o źródłach finansowania i zachęta do zapoznania się z programami Erasmus+ w formie prezentacji i filmu wideo zostały przekazane na posiedzeniu Rady Pedagogicznej oraz zamieszczone na stronie szkoły.

Promując projekt, zorganizowano kilka konkursów. Ewa Furman przeprowadziła konkurs na najlepszą prezentację multimedialną w ramach Dni Kultury Romańskiej. W jego ramach uczniowie wykonywali prezentację multimedialną na temat „Gdy myślę Francja, widzę…” i „Gdy myślę Włochy, widzę…”. 1 grudnia 2022 roku w szkolnej sali gimnastycznej Dariusz Sikora oraz nauczyciele wychowania fizycznego rozstrzygnęli konkurs dla uczniów „Jestem aktywny – lubię sport”.

Umiejętności zdobyte podczas kursów oraz samą wiedzę na temat projektów promowano w skali regionu w czasie spotkań z rodzicami uczniów. W czasie Drzwi Otwartych Szkoły Michał Burzyński przeprowadził otwarte lekcje: „Trudne narodziny fizyki, czyli historia życia i pracy Galileo Galilei” oraz przedstawił prezentację „Luigi Galvani i Alessandro Volta – ich wkład do nauki (i praktyki) o elektryczności”.

Realizacja projektu opisana została w prasie i mediach społecznościowych – na szkolnym profilu na Facebooku i na profilu edukacyjnym szkoły na Instagramie. Dodatkowo Anna Nowak sporządziła relację z wyjazdu do obu miast, która ukazała się w Biuletynie Stowarzyszenia Wychowanków Gimnazjum i Liceum im. Jana Kasprowicza (nr 39 z 2021/2022 r.).