AktualnościOsiągnięciaZ Życia Szkoły

Ogólnopolska konferencja Towarzystwa Szkół Twórczych i Stowarzyszenia Szkół Aktywnych

Już za miesiąc – od 7 do 9 grudnia – w naszej szkole odbywać się będzie ogólnopolska konferencja Towarzystwa Szkół Twórczych i Stowarzyszenia Szkół Aktywnych. Konferencja szczególna, bo jubileuszowa – w 40. rocznicę powstania TST oraz w 30. rocznicę powstania SSA. Z tej okazji w naszym Liceum będziemy gościć dyrektorów wszystkich szkół stowarzyszonych.
Szczegółowy program tej imprezy przedstawimy już niebawem, a na razie w paru słowach przedstawimy oba stowarzyszenia.
Towarzystwo Szkół Twórczych powstało w 1983 jako oddolny ruch oświatowy o charakterze reformatorskim. „Ośrodkiem krystalizacji” TST było autorskie LX Liceum Ogólnokształcące dr Danuty Nakonecznej w Warszawie. Za zgodą Ministerstwa Oświaty i Wychowania w 1982 roku LX Liceum jako pierwsze w kraju wprowadziło wiele zmian i nowości w proces kształcenia i wychowania. Za jego przykładem inne licea w kraju również zaczęły wprowadzać szereg zmian. Nawiązała się współpraca między szkołami, które następnie zawiązały elitarne stowarzyszenie. Założycielką, opiekunem naukowym i inspiratorem działań była dr Danuta Nakoneczna. Obecnie do TST należy 28 liceów z całej Polski – w tym nasze – oraz szereg szkół podstawowych współpracujących z tymi liceami.
Głównym celem Towarzystwa jest współdziałanie zrzeszonych szkół w zakresie udoskonalania metod nauczania i wychowania młodzieży poprzez projektowanie, wdrażanie i upowszechnianie innowacji pedagogicznych.
Szkoły zrzeszone w TST zajmują czołowe miejsca w ogólnokrajowych rankingach edukacyjnych. Z przyznawanych co roku medali i wyróżnień na krajowych i międzynarodowych olimpiadach przedmiotowych oraz konkursach, uczniowie stowarzyszonych szkół otrzymują około 60% nagród.
Więcej informacji o TST znajdziecie na jego stronie – http://tst.edu.pl
Bliźniaczym, nieco młodszym projektem jest – powstałe w 1993 r. – Stowarzyszenie Szkół Aktywnych. Inicjatorką powstania tego stowarzyszenia była również dr Danuta Nakoneczna. Obecnie należy do niego 30 szkół licealnych z całej Polski, często zrzeszonych zarazem w TST.
Cele działania Stowarzyszenia skupiają się również na upowszechnianiu w polskich szkołach idei nowatorstwa pedagogicznego oraz wspieraniu nauczycieli we wszelkich działaniach na rzecz podnoszenia jakości kształcenia. Promowane jest tworzenie szkół i klas autorskich, wykrywanie i wspomaganie w rozwoju uczniów szczególnie uzdolnionych, jak i uczniów mających okresowe trudności w uczeniu się oraz prowadzenie długofalowych badań nad karierami szkolnymi, akademickimi i zawodowymi uczniów wybitnie uzdolnionych.
Honorowy patronat nad zjazdem sprawują: Starosta Inowrocławski Wiesława Pawłowska, Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego Piotr Całbecki i Przewodnicząca Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego Elżbieta Piniewska.