AktualnościBez kategoriiZarządzenia

ZARZĄDZENIE NR 4/2023 w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2023/2024.

ZARZĄDZENIE NR 4/2023

Dyrektora

I Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kasprowicza z Oddziałami Dwujęzycznymi w Inowrocławiu

 w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2023/2024.

  

  1. Zgodnie z par. 5.1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603 oraz z 2019 r. poz.318 i 1093), zarządza się, co następuje:

dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2023/2024 będą:

2 maja 2024 r. –  dla uczniów kl. I – III

6 maja 2024 r. –  dla uczniów kl. I – III

7 maja 2024 r. –  dla uczniów kl. I – III  (egz. maturalny z j.polskiego)

8 maja  2024r. –  dla uczniów kl. I – III  (egz. maturalny z matematyki)

9 maja  2024 r. – dla uczniów kl. I – III (egz. matturalny z j. angielskiego)

31 maja 2024 r. – dla uczniów kl. I – III

  1. W dniach: 02.05.2024, 06.05.2024 oraz dn. 31.05.2024 r. dla uczniów wymagających opieki szkoła zorganizuje zajęcia wychowawczo-opiekuńcze. Uczniowie zamierzający wziąć w nich udział proszeni są o złożenie stosownej deklaracji w sekretariacie szkoły na tydzień przed terminem dnia wolnego od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
  2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. (do wiadomości rodziców i prawnych opiekunów uczniów podaje się za pośrednictwem strony: kasprowicz.az.pl )

Dyrektor szkoły
Rafał Łaszkiewicz