WEWNĘTRZNE PROCEDURY BEZPECZEŃSTWA OBOWIĄZUJĄCE W I LO IM. JANA KASPROWICZA W INOWROCŁAWIU W OKRESIE ZAGROŻENIA EPIDEMICZNEGO

Zgodnie z wytycznymi GIS oraz MEN wprowadza się na terenie szkoły szczególne procedury bezpieczeństwa w celu ochrony uczniów, nauczycieli i pozostałych pracowników szkoły na wypadek zagrożenia epidemicznego. Sprawy administracyjne uczniów i pracowników szkoły, których wykonanie/rozpatrzenie wymaga obecności w sekretariacie szkoły, załatwiamy zawsze pojedynczo, po uprzednim telefonicznym lub mailowym umówieniu z administracją szkoły. Począwszy od dnia […]

Zarządzenie nr 9/2020

Zarządzenie nr 9/2020 Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kasprowicza z Oddziałami Dwujęzycznymi  w Inowrocławiu  z dnia 20.05.2020 r. w sprawie KRYTERIÓW I ZASAD REKRUTACJI na rok szkolny 2020/2021 Kryteria rekrutacji 2020-2021

Zarządzenie nr 4/2019

Inowrocław, 26.09.2019 r. Zarządzenie nr 4/2019 Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kasprowicza z Oddziałami Dwujęzycznymi w Inowrocławiu w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2019/2020 1. Zgodnie z par. 5.1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 października 2010 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego, zarządza się, […]