OsiągnięciaZ Życia Szkoły

Olimpiada Wiedzy Ekologicznej

10 stycznia odbył się w całej Polsce etap podstawowy XXVIII Olimpiady Wiedzy Ekologicznej. W naszej szkole przystąpiło do olimpiady 42 uczniów z klas biologiczno-chemicznych. Test składał się z 50 pytań dotyczących funkcjonowania ekosystemów, form ochrony przyrody, działań podejmowanych przez człowieka na rzecz ochrony środowiska przyrodniczego jak i racjonalnego gospodarowania jego zasobami. Zgodnie z regulaminem olimpiady do etapu okręgowego mogło zakwalifikować się tylko troje uczniów. Najlepszymi w szkole okazali się: Sara Shawkat kl.I C b.-ch. 46 pkt., Michalina Wiśniewska kl.II C b.-ch. 41 pkt., Wiktor Mroziński kl.III D b.-ch. 41 pkt.

Opiekunem wszystkich jest mgr Anna Pędzich-Kuszel. 20 kwietnia, podczas etapu okręgowego w Bydgoszczy, młodzi ekolodzy będą walczyć o finał centralny. Trzymamy za nich kciuki!