OsiągnięciaZ Życia Szkoły

XXXVI Olimpiada Artystyczna

10 stycznia odbył się w całej Polsce I etap XXXVI Olimpiady Artystycznej w sekcji muzyki. Z naszej szkoły do zmagań przystąpiły cztery uczennice. I etap składał się z testu – 30 pytań dotyczących muzyki od starożytności do XX wieku oraz opisu dzieła sztuki. Zgodnie z regulaminem olimpiady do etapu okręgowego mogli zakwalifikować się uczniowie, którzy uzyskali minimum 32 punkty na 40 możliwych. Wszystkie dziewczęta: Joanna Królak z kl. II A, Claudia Gutorska-Schiffer i Elżbieta Kucharska z kl. II C oraz Agata Stachowiak z kl. III E osiągnęły ten próg. Opiekunem uczennic jest Halina Hleb–Koszańska. 11 lutego, podczas etapu okręgowego w Bydgoszczy, dziewczęta będą walczyć o finał centralny.