OsiągnięciaZ Życia Szkoły

Nasi wolontariusze w finale WOŚP

W tegorocznym 21. finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy 13 stycznia tradycyjnie uczestniczyli wolontariusze z „Kaspra”. Dziękujemy im w imieniu szkolnej społeczności. W tym roku zebrane fundusze mają być przeznaczone na pomoc dzieciom oraz godną opiekę dla osób starszych.