Z Życia Szkoły

Tegoroczne zakończenie roku szkolnego odbędzie się w piątek 26 czerwca na dziedzińcu szkolnym w podziale na tury wg następującego grafiku:
– godz. 8.00 – klasy pierwsze 4-letnie, tj: I a, I b, I c, I d, I e;
– godz. 9.00 – klasy pierwsze 3-letnie, tj: I f, I g, I h, I i;
– godz. 9.30 – klasy drugie, tj: II a, II b, II c, II d, II e.
Wejście do szkoły wyłącznie od ulicy NMP i ul. Szkolnej (tj. od strony boiska). Wejście główne od ul. 3 Maja będzie zamknięte!
Każda klasa odbierać będzie świadectwa, dyplomy i nagrody przy odrębnych stanowiskach.
Wszyscy uczniowie muszą mieć na twarzy maseczki ochronne lub przyłbice oraz zachowywać 2-metrowy dystans. Po krótkiej uroczystości wszyscy rozchodzą się niezwłocznie, pojedynczo do domów.