Z Życia Szkoły

Dyżur pielęgniarki

Maturzyści!
Pielęgniarka szkolna będzie wydawać karty zdrowia podczas dyżurów w dniach:
– 16 i 17 czerwca w godz. od 9.00 do 14.00
– 26 czerwca w godz. od 12.00 do 15.00.