Z Życia SzkołyZarządzenia

PROCEDURA OBOWIĄZUJĄCA PODCZAS EGZAMINÓW MATURALNYCH

PROCEDURA OBOWIĄZUJĄCA PODCZAS EGZAMINÓW MATURALNYCH      W I LO IM. JANA KASPROWICZA Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI  W INOWROCŁAWIU  W SESJI WIOSENNEJ 2020 R.

 1. Egzaminy maturalne odbywają się począwszy od dn. 8.06.2020 r. i trwają do 29.06.2020 r. Harmonogram szczegółowy dostępny jest na stronie CKE oraz OKE w Gdańsku.

W egzaminach biorą udział abiturienci zdrowi, bez objawów chorobowych, nie objęci kwarantanną dotyczy to również członków ich rodzin. Abiturienci przychodzą  do szkoły o godz.8.20 i zajmują miejsce w kolejce do wejść, zgodnie z podanym niżej porządkiem, zachowując 2-metrowy odstęp od siebie. Dystans ten zachowują przed, w trakcie i po napisaniu egzaminów z poszczególnych przedmiotów. Kategorycznie zabronione jest witanie się ze sobą, kontakt na dystansie mniejszym niż 2 metry oraz przebywanie w jakichkolwiek grupach.

 • 8 czerwca 2020 – poniedziałek – 9:00
 • 9 czerwca 2020 – wtorek – 9:00

Wejście na teren szkoły od ul. NMP (od strony boiska) – tym wejściem wchodzą:

– uczniowie zdający egzamin w dużej sali gimnastycznej (s. 1) i w malej sali gimnastycznej (s. 2)

– uczniowie ustawiają się w osobnych kolejkach

Wejście do szkoły od ul. 3 Maja (główne wejście) – tym wejściem wchodzą:

– uczniowie zdający egzamin w pozostałych salach: w auli (s. 45), świetlicy i bibliotece (s. 10)

 • 10 czerwca 2020 – środa – 9:00

Wejście na teren szkoły od ul. NMP (od strony boiska) – tym wejściem wchodzą:

– uczniowie zdający egzamin w małej sali gimnastycznej (s. 2)

– uczniowie zdający egzamin w salach: 3 (świetlica), 5, 6, 13, 15

Wejście do szkoły od ul. 3 Maja  (główne wejście) – tym wejściem wchodzą:

– uczniowie zdający egzamin w salach: 8, 10, 31, 36, 41, 45 (aula)

10 czerwca 2020 – środa – 14:00

Wejście na teren szkoły od ul. NMP (od strony boiska) – tym wejściem wchodzą:

– uczniowie zdający w salach: 2 (mała sala gimnastyczna), 3 (świetlica), 5, 6, 15

Wejście do szkoły od ul. 3 Maja  (główne wejście) – tym wejściem wchodzą:

– uczniowie zdający w salach: 8, 10, 36, 45

Na wszystkie pozostałe egzaminy uczniowie wchodzą głównym wejściem.

 1. Abiturienci przychodzą do szkoły w środkach ochrony osobistej, tj. maseczkach lub przyłbicach, zakrywających usta i nos i rękawiczkach jednorazowych, po wejściu do szkoły dezynfekują dłonie płynem dezynfekującym.
 1. Zdający nie może wnosić do szkoły telefonów komórkowych ani innych środków łączności (UWAGA: nie będzie depozytu w dyżurce wzorem lat ubiegłych,  dlatego też nie wolno Wam wnosić telefonów na teren szkoły). Posiadanie telefonu może być przyczyną przerwania egzaminu i jego unieważnienia.
 1. Na egzaminie zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych (długopis  lub pióro z czarnym wkładem, tuszem) oraz własnych przyborów, tj: linijki, cyrkla, lupy, kalkulatora (w tym również kalkulatora rezerwowego).
 1. Szkoła zapewnia słowniki na egz. z j. polskiego oraz tablice matematyczne i tablice na egz. z chemii, biologii, fizyki. Wykaz pomocy dydaktycznych, z których może skorzystać zdający dostępny jest na stronie OKE lub CKE w Gdańsku.
 1. Zdający może wnieść na egzamin tylko wodę (butelki do 0,5 l) oraz niezbędne leki, które musi przyjmować w czasie egzaminów, zgodnie z dokumentacją medyczną złożoną w szkole.

W szkole nie będzie posiłków w przerwie między egzaminami porannymi i popołudniowymi (np. j. polski,  j. angielski).

 1. Na egzamin zdający przynosi dokument tożsamości, który okazuje przy wejściu, miejsce na sali losuje nauczyciel, który wskazuje je zdającemu, zdający odbiera przy wejściu naklejki z osobistym kodem kreskowym oraz paski z kodem ucznia, nie wolno ich zamieniać, należy nakleić we wskazanym miejscu w arkuszu.

W dniu 8.06.2020 r. przed pierwszym egzaminem z j. polskiego zdający otrzyma komplet indywidualnych naklejek z kodami kreskowymi na wszystkie egzaminy, należy traktować je z niezwykłą starannością i ostrożnością, szkoła nie ma rezerwowych naklejek. To nimi właśnie oraz indywidualnym kodem ucznia zdający „podpisują” swój arkusz. Proszę ich nie zagubić. Przed kolejnymi egzaminami odklejamy naklejki potrzebne na dany dzień od dołu arkusza z naklejkami, zostawiając do końca sesji górną część z naklejką z imieniem i nazwiskiem.

 1. Po zajęciu miejsca przy stoliku zdający może zdjąć maskę ochronną lub przyłbicę, zakłada ją przy wyjściu do toalety lub przy oddaniu pracy albo przy innym kontakcie z nauczycielem – członkiem zespołu nadzorującego egzamin.
 1. Zdającym nie wolno w żadnej formie kontaktować się ze sobą, nie wolno zakłócać przebiegu egzaminu., zdający siedzą w bezpiecznej odległości od siebie (tj. min. 1,5 m), drzwi do sal egzaminacyjnych pozostaną otwarte przez cały czas trwania egzaminów (z wyjątkiem odsłuchu na egz. z j. angielskiego i innych języków obcych). Sale będą też regularnie wietrzone – proszę nie zamykać okien i drzwi – decyduje o tym przewodniczący zespołu nadzorującego.
 1. Zdający może opuścić salę egzaminacyjną jeżeli zakończył pracę z arkuszem, sprawdził poprawność kodowania, naklejenia etykiet z osobistym kodem kreskowym, a także sprawdził poprawność wykonanych zadań i przeniósł odpowiedzi z arkusza na kartę odpowiedzi.
 1. Zdający egzamin maturalny z informatyki w przeddzień egzaminu, indywidualnie sprawdzają sprzęt komputerowy, na którym będą pisać egzamin w obecności administratora pracowni, po uprzednim uzgodnieniu spotkania telefonicznie.
 1. Zdający komunikuje się z zespołem nadzorującym poprzez podniesienie ręki, oczekuje na podejście nauczyciela, w ten sposób zgłasza też potrzebę pomocy medycznej w sytuacji, która tego wymaga. Zdający bez zgody nauczyciela nie wstaje z miejsca,  nie wychodzi z sali egzaminacyjnej.
 1. Procedury postępowania w sytuacji zagrożenia chorobą zakaźną znajdują się w głównym holu szkoły na tablicach informacyjnych.
 1. Po wyjściu z sali egzaminacyjnej, po zakończonym egzaminie zdający udaje się do domu. Na terenie szkoły nie kontaktuje się z nikim, nie gromadzi się, nie rozmawia  z innymi zdającymi, niezwłocznie opuszcza szkołę.
 1. Przypominamy zdającym o konieczności zjedzenia kalorycznego posiłku przed egzaminem, o punktualnym przyjściu do szkoły.
 • Egzaminy poranne, powinny rozpocząć się o godz. 9.00
 • Egzaminy popołudniowe powinny rozpocząć się o godz. 14.00

 

Po tych godzinach zdający nie będzie wpuszczony na teren szkoły.

 1. Wykaz zdających wraz z przydziałem do poszczególnych sal będzie udostępniony na stronie internetowej szkoły.

 

 

Dyrektor szkoły

Rafał Łaszkiewicz