Z Życia Szkoły

Od poniedziałku 16 marca szkoła będzie zamknięta

Zgodnie z decyzją Prezesa Rady Ministrów oraz Ministra Edukacji Narodowej począwszy od jutra, tj. 12 marca, zawiesza się na okres do 25 marca włącznie zajęcia dydaktyczne. W dniach 12-13 marca szkoła oferuje zajęcia opiekuńcze dla tych uczniów, którzy w dniu dzisiejszym zgłoszą taką potrzebę w sekretariacie. Nie będą odbywać się natomiast zajęcia lekcyjne, pozalekcyjne, fakultatywne, sportowe, artystyczne. Odwołane są również treningi i rozgrywki odbywające się w ramach SKS Kasprowicz – dotyczy to wszystkich kategorii wiekowych.
Począwszy od poniedziałku 16 marca szkoła będzie zamknięta. Kontakt uczniów i rodziców z nauczycielami odbywać się będzie wyłącznie w formie elektronicznej. Do 19 marca, tj. dnia planowanych zebrań z rodzicami, wychowawcy klas III prześlą informację o przewidywanych ocenach końcowych i ewentualnych zagrożeniach brakiem promocji lub nieklasyfikowaniem.
Bardzo prosimy uczniów o pozostanie we wspomnianym okresie w domach, unikanie miejsc publicznych, imprez towarzyskich. Zachęcamy do kontaktowania się poprzez Internet i telefon. Mając na uwadze bezpieczeństwo osób z grup największego ryzyka – starszych, przewlekle chorych i o obniżonej odporności prosimy o unikanie kontaktu z nimi. Dbajmy o bezpieczeństwo swoje i innych poprzez pozostawanie w domach i postępowanie według zasad higieny. Prosimy o śledzenie ewentualnych komunikatów na szkolnej stronie oraz Facebooku.