Bez kategoriiOsiągnięciaZ Życia Szkoły

Laureaci konkursu „Polska Szwecja między rywalizacją i współpracą”

6 marca odbyła się IV edycja Międzynarodowego Konkursu Wiedzy Historycznej „Polska–Szwecja między rywalizacją i współpracą”. Zorganizowany przez Zamek w Golubiu-Dobrzyniu konkurs rozgrywany był w dwóch kategoriach: praca pisemna i praca multimedialna. W ramach pierwszej z nich startowali uczniowie Kaspra. Laureatem II miejsca został Jakub Sucharski, który napisał pracę: „Pompa funebris – tradycje pogrzebowe w czasach Wazów”. Również pracę na ten sam temat napisał Filip Głowacki, który został laureatem VI miejsca. Obaj uczniowie uczą się w klasie III e społeczno-prawnej. Opiekunem uczniów jest prof. Łukasz Wróbel.