AktualnościZ Życia Szkoły

Porządkowanie grobów zmarłych nauczycieli

W przeddzień święta Wszystkich Świętych przedstawiciele społeczności szkolnej Kaspra udali się na groby zmarłych nauczycieli, którzy pochowani są na inowrocławskich cmentarzach. W tym roku na wcześniej uprzątniętych grobach symboliczne znicze zapalali uczniowie klasy I e wraz z profesorami Adamem Kopciem i Łukaszem Wróblem. Pierwszoklasiści wędrówkę po cmentarzach rozpoczęli od zbiorowej mogiły konfederatów barskich koło kościoła Imienia NMP. Oprócz grobów nauczycielskich odwiedzili również lapidarium pożydowskie na cmentarzu komunalnym, zniczem upamiętniając licznych przedwojennych nauczycieli i uczniów naszej szkoły żydowskiego pochodzenia. Uporządkowali też grób matki naszego patrona – Józefy Kasprowiczowej, zapalili znicz na grobie romskiej poetki Bronisławy Wajss, czyli Papuszy oraz na zbiorowych mogiłach francuskich i rosyjskich jeńców z czasów I wojny światowej. Swoją wędrówkę kasprowiczanie zakończyli przy pomniku upamiętniającym powstanie wielkopolskie, którego setną rocznicę niedługo będziemy obchodzić.