AktualnościZ Życia Szkoły

Wizyta abpa Tomasza Pety

4 września naszą szkołę odwiedził ksiądz arcybiskup Metropolita Astany (stolicy Kazachstanu) Tomasz Peta. Ksiądz arcybiskup jest absolwentem naszej szkoły – matura rocznik 1969. W 1990 roku był jednym z dwóch pierwszych księży katolickich spoza ówczesnego ZSRR, którzy przybyli do sowieckiego jeszcze Kazachstanu. Objął wtedy parafię w Oziornoje – wiosce położonej pośrodku stepów, do której w 1936 roku zesłani zostali Polacy z terenu Ukrainy. W 1999 roku został administratorem apostolskim w Astanie, w 2001 odebrał sakrę biskupią, a w 2003 został arcybiskupem nowo utworzonej Archidiecezji w Astanie oraz przewodniczącym Konfederacji Biskupów Katolickich w Kazachstanie.
Na spotkaniu z młodzieżą w szkolnej auli ksiądz arcybiskup przybliżył uczniom sytuację mniejszości polskiej w Kazachstanie oraz kazachskiej wspólnoty katolickiej. Opowiedział też o samym Kazachstanie i o Astanie, która po zostaniu w 1997 roku stolicą kraju, z 200-tysięcznego miasta stała się w krótkim czasie jedną z najnowocześniejszych metropolii świata z ponad milionem mieszkańców.
Na koniec ksiądz arcybiskup Peta zaprosił wszystkich do odwiedzenia Kazachstanu oraz Narodowego Sanktuarium Królowej Pokoju, które powstało w jego dawnej parafii w Oziornoje.