AktualnościZ Życia Szkoły

Nowy rok szkolny rozpoczęty

Rozpoczął się nowy rok szkolny 2018/2019. Podczas uroczystej inauguracji powitaliśmy w gronie naszej szkolnej społeczności pierwszoklasistów z pięciu nowych klas Liceum. Przedstawiciele tych klas złożyli uroczyste ślubowanie na sztandar szkoły. Grono pedagogiczne powiększyło się o nowych nauczycieli: prof. Annę Nowak – pedagoga szkolnego, prof. Mariolę Piasecką – nauczyciela chemii i prof. Macieja Wasielewskiego – nauczyciela WOS i historii. Z urlopów wrócili do nas profesorowie: Marta Chmielecka – język angielski, Beata Kiersztan – język hiszpański oraz Wojciech Świderski – etyka i informatyka. Przez rok na zastępstwie przebywać będzie u nas prof. Grażyna Śliwczyńska – język niemiecki.
Tradycyjnie na uroczystości pojawili się licznie absolwenci „Kaspra”, których specjalnie serdecznie powitał przewodniczący kasprowiczowskiego Stowarzyszenia Wychowanków Henryk Okoński.