AktualnościOsiągnięciaZ Życia Szkoły

Finalistka olimpiady biologicznej

W dniach 20-23 kwietnia na Wydziale Biologii Uniwersytetu Warszawskiego odbyły się zawody centralne 47. Olimpiady Biologicznej. Od ubiegłego roku regulamin olimpiady uległ drastycznej zmianie i przyjęła ona formułę obowiązującą na Olimpiadzie Międzynarodowej. W sobotę przez 8 godzin uczestnicy wykonywali zadania praktyczne w czterech pracowniach tematycznych: botanika z mykologią (m.in. wykonywanie preparatów świeżych i ich barwienie, oznaczanie cech morfologicznych i wzorów różnych gatunków kwiatów), zoologia (sekcja ślimaka z wypreparowaniem i nazwaniem wszystkich narządów wewnętrznych, rozpoznawanie gatunków różnych studiów rozwojowych bezkręgowców), statystyka z filogenetyką (rozwiązywanie zadań) oraz biochemia (przeprowadzenie doświadczeń). W niedzielę miały miejsce test wiedzy z całej biologii i obrona pracy badawczej. Do konkursu na etapie szkolnym przystąpiło 1500 uczniów w Polsce, a w finale znalazło się tylko 93, z których jedynie 60 uzyskało tytuł laureata lub finalisty. Suma wszystkich części zawodów decydowała o zdobyciu tytułu. Uroczystość ogłoszenia wyników zaszczycił swoją obecnością Wiceminister Resortu Edukacji Maciej Kopeć. Serdecznie gratulujemy Martynie i jej nauczycielce.