AktualnościZ Życia Szkoły

ITO uświetnił miejską uroczystość

21 listopada na uroczystej sesji Rady Miasta pani Teresa Klonowska – poetka, działaczka społeczna i animatorka kultury – odebrała tytuł Honorowego Obywatela Inowrocławia. W uroczystości z okolicznościowym programem artystycznym wystąpili uczniowie naszej szkoły: Julia Krzesińska, Daria Gawęda, Jakub Kawalerski z klasy III e, Wiktor Nogalski z II a oraz Laura Zielińska z I b, aktorzy Inowrocławskiego Teatru Otwartego prowadzonego przez prof. Elżbietę Piniewską.