OsiągnięciaZ Życia Szkoły

Pięcioro uczniów w etapie centralnym OWoPCwŚW

3 grudnia odbył się etap okręgowy Olimpiady Wiedzy o Prawach Człowieka w Świecie Współczesnym, w którym zmierzyli się reprezentanci szkół z całego województwa kujawsko-pomorskiego. Aż ośmioro uczniów „Kaspra” brało udział w dwuetapowych rozgrywkach okręgowych, w których trzeba było wykazać się wiedzą na poziomie matury rozszerzonej z wiedzy o społeczeństwie, znajomością konfliktów zbrojnych i stosunków międzynarodowych w XX i XXI wieku oraz orientacją w historii i doktrynie praw człowieka. Ostatecznie wśród sześciorga awansowanych do etapu centralnego reprezentantów naszego województwa aż pięcioro to uczniowie naszego liceum. Sprawcami tego ogromnego sukcesu są: Paweł Daroszewski, Bartosz Lusiak (obaj z kl. I e), Agata Żelek (kl. III a), Eryk Szajda i Jakub Kawalerski (obaj z kl. II e). W marcu cała nasza wspaniała piątka walczyć będzie w Białymstoku o tytuły finalistów i laureatów, a zarazem o indeksy na studia wyższe. Opiekunem uczniów jest prof. Sławomir Drelich.