Z Życia Szkoły

II miejsce ITO na KATAR-ze

Inowrocławski Teatr Otwarty na odbywających się 11 grudnia w Toruniu XXV Konfrontacjach Amatorskiej Twórczości Artystycznej Regionu KATAR 2016 zdobył II miejsce i nagrodę w wysokości 1500 zł za spektakl „W oparach absurdu fioletowej krowy” w reżyserii Elżbiety Piniewskiej, według scenariusza opartego o humorystyczne teksty twórców polskich i angielskich. W jury zasiadali: Jerzy Rochowiak – autor sztuk teatralnych i tekstów o teatrze, dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury w Toruniu, Dorota Nowak – aktorka, pedagog teatru, specjalista ds. emisji głosu i pracy w oparciu i technikę dramy, Jan Polak – aktor, reżyser, dyrektor Teatru Impresaryjnego im. Włodzimierza Gniazdowskiego we Włocławku, Radek Garncarek – aktor teatralny i filmowy, performer, instruktor teatralny WOAK, Krystian Wieczyński – aktor, mim, animator kultury, główny specjalista ds. teatru WOAK. Fotografia dzięki uprzejmości WOAK w Toruniu, Stanisław Jasiński.