Z Życia Szkoły

Konkurs historyczny na 1050. rocznicę Chrztu Polski

Konkurs polegał na rozwiązaniu testu składającego się z pytań o charakterze zamkniętym i otwartym (w tym analiza mapy, tekstu źródłowego i materiału ikonograficznego).
Po konkursie uczestnicy odwiedzili Astrobazę pod kierunkiem mgra Eugeniusza Mikołajczaka.
Najlepiej z testem poradzili sobie uczniowie gimnazjów z Rojewa i Bachorc. Zwycięzcą konkursu została Marta Zygadło z Publicznego Gimnazjum w Rojewie. Z kolei na drugim i trzecim miejscu znaleźli się uczniowie gimnazjum w Bachorcach: Jakub Ciesielski (laureat II miejsca) i Aleksandra Piwek (laureatka III miejsca).
Zakończenie konkursu odbyło się w auli szkolnej. Dyplomy oraz nagrody zostały rozdane przez dyrektora szkoły Rafała Łaszkiewicza oraz mgr Elżbietę Piniewską – polonistkę oraz radną Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego (fundatorem nagród był Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego).
Organizatorami konkursu byli ks. Marcin Przybylski oraz mgr Marcin Dziubich – nauczyciel historii.