OsiągnięciaZ Życia Szkoły

Laureaci konkursu astronomicznego

Marta Lewandowska i Jan Stachowiak z kl. I B matematyczno-fizycznej osiągnęli sukces w finale XLII Wojewódzkiego Konkursu na Referat z Zakresu Astronomii i Astronautyki oraz Wojewódzkiego Seminarium Astronomiczno-Astronautycznego im. prof. Roberta Głębockiego. Janek został laureatem III miejsca – przedstawił przygotowaną przez siebie pracę badawczą pt. “Gwiazdy zmienne”, a Marta zajęła IV miejsce za pracę pt. “Zjawisko zaćmień w układzie Słońce-Ziemia-Księżyc”. Konkurs odbył się w I Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika w Toruniu. Należy dodać, że Marta brała także udział w etapie okręgowym (okręg północny) tegorocznej Olimpiady Astronomicznej, który odbył się we Włocławku. Opiekunem uczniów jest mgr Eugeniusz Mikołajczak. Gratulujemy!