Z Życia Szkoły

Sukces w olimpiadzie praw człowieka

W sobotę 28 listopada odbył się etap okręgowy Olimpiady Wiedzy o Prawach Człowieka w Świecie Współczesnym. Uczniowie z województwa kujawsko-pomorskiego rywalizowali ze sobą nie tylko w zakresie wiedzy o prawach człowieka, ale musieli wykazać się również znajomością materiału z wiedzy o społeczeństwie w zakresie podstawowym oraz podstaw prawa. Spośród sześciorga uczestników, którzy uzyskali w naszym województwie awans do etapu centralnego, troje to nasi uczniowie: Krzysztof Niespodziński, Monika Brzyska i Paula Kozioł (wszyscy z kl. III e). W marcu uczniowie będą walczyć o indeksy na najlepszych uczelniach w kraju. Opiekunem uczniów jest dr Sławomir Drelich.