Z Życia Szkoły

Spotkanie z kardiologiem

W ramach organizowanego przez mgr Annę Pędzich-Kuszel cyklu „Bliżej medycyny” młodzież klas medycznych i biologiczno-chemicznych miała 3 grudnia okazję spotkać się w szkolnej auli z absolwentem klasy biologiczno-chemicznej z 2001 roku, doktorem Marcinem Mielcarkiem – specjalistą kardiologiem. Przedstawił on prezentację na temat „Oblicza współczesnej kardiologii”. Objaśnił w niej szczegóły drogi do zostania kardiologiem w Polsce, wyszczególnił najważniejsze zagadnienia i stany chorobowe, którymi zajmuje się ta dziedzina medycyny, oraz opowiedział o metodach diagnostycznych i leczniczych w niej stosowanych. Oprócz tego odpowiadał na liczne pytania młodzieży, dotyczące jego studiów i pracy.