Z Życia Szkoły

Wręczenie stypendium Michalinie Świderskiej

16 listopada w Sali Wielkiej Zamku Królewskiego w Warszawie miała miejsce uroczystość wręczenia stypendiów Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci. Michalina Świderska, uczennica klasy IIe, laureatka Olimpiady Literatury i Języka Polskiego, rozwijająca swój humanistyczny talent pod kierunkiem mgr Elżbiety Piniewskiej, znalazła się w gronie 54 osób spośród 529, które otrzymały to prestiżowe naukowe wyróżnienie i zostały zaproszone do stolicy. Młodym ludziom zaproponowano to, co
najcenniejsze – możliwość obcowania z kulturą: zwiedzali Muzeum Historii Żydów Polskich, byli w operze na przedstawieniu baletowym, wysłuchali wykładów naukowców z Uniwersytetu Warszawskiego. Już od 30 listopada do 7 grudnia Michalina będzie uczestniczyć w zajęciach zorganizowanych przez Uniwersytet Jagielloński na temat literatury i sztuki XX-lecia międzywojennego.