Z Życia Szkoły

Zajęcia biologiczne w Myślęcinku

Co roku wiosną młodzież klas biologiczno-chemicznych, a od ubiegłego roku również gimnazjalna, bierze pod opieką mgr Anny Pędzich-Kuszel udział w zajęciach biologicznych w Kujawsko-Pomorskim Centrum Edukacji Ekologicznej w Myślęcinku. Uczniowie mają możliwość zweryfikować wiedzę teoretyczną zdobywaną na lekcjach w praktyce. Zajęcia organizowane są w grupach i dotyczą dwóch wybranych zagadnień tematycznych zgodnych z realizowanym programem. 16 czerwca uczniowie klasy II c medycznej w pracowni przyrodniczej przeprowadzali doświadczenie z fizjologii roślin, podczas którego otrzymywali chlorofil z liści sałaty, a w drugiej części zajęć pobierali próbki wody ze stawów i szukali w nich pod lupami binokularnymi bezkręgowców wodnych. Udało się złapać wypławka, pijawki, wioślaka, chrząszcze wodne, larwy pływaka żółtobrzeżka i ważki, zatoczka, błotniarkę moczarową i inne ślimaki, a także kijanki w różnym stadium przeobrażenia. Tydzień wcześniej w zajęciach uczestniczyła także klasa II gimnazjum z wychowawczynią mgr Wiolettą Graczyk oraz klasa II d biologiczno-chemiczna z wychowawcą dr. Tomaszem Kosmalskim i mgr Joanną Konopką-Rydz.