OsiągnięciaZ Życia Szkoły

Mamy laureata i finalistę w XLIII Olimpiadzie Biologicznej

Pierwszą częścią finałowych zmagań był test pisemny liczący aż 42 strony, złożony z zadań zamkniętych i otwartych – w ocenie olimpijczyków i nauczycieli bardzo trudnych. Następnego dnia 40 najlepszych po teście osób przystąpiło do egzaminu ustnego, stając po kolei przed trzema pięcioosobowymi komisjami, w których zasiadali naukowcy – specjaliści z różnych dziedzin biologii. W tej części brał udział Bartosz Pogorzały (10. miejsce po teście). Ostatecznie został jednym z 25 laureatów, zdobywając tytuł laureata drugiego stopnia ze srebrnym medalem i 8. miejscem w Polsce, a Bartosz Małachowski wywalczył tytuł finalisty. Chłopcy zagwarantowali sobie 100% punktów za egzamin maturalny z biologii na poziomie rozszerzonym oraz wolny wstęp na uniwersytety medyczne i inne kierunki przyrodnicze – obaj wybierają się na medycynę. Uczniowie i ich opiekunka otrzymali nagrody książkowe, zaś szkoła wzbogaciła się o nowoczesny mikroskop.
Serdecznie gratulujemy sukcesu – jednego z największych osiągnięć w dziedzinie biologii w historii I LO im. Jana Kasprowicza.