Z Życia Szkoły

Wiwat, Trzeci Maja!

Z okazji Święta Narodowego Trzeciego Maja uczniowie klasy I gimnazjalnej, prowadzeni przez mgr Annę Wesołowską oraz wspomagani przez kilkoro uczniów klasy II gim. i klas licealnych, wystawili montaż słowno-muzyczny ilustrujący okoliczności uchwalenia pierwszej europejskiej konstytucji.
Jak stwierdził po przedstawieniu dyrektor szkoły Rafał Łaszkiewicz – była to nie tylko lekcja patriotyzmu, ale też przypomnienie, iż wolność nie jest nam dana raz na zawsze i musimy ją ciągle pielęgnować. Szczególnie wyraźnie widać to w kontekście ostatnich wydarzeń na Ukrainie.