OsiągnięciaZ Życia Szkoły

Kordian Iskra stypendystą MEN

Absolwent naszego liceum, Kordian Iskra, otrzymał prestiżowe stypendium Ministra Edukacji Narodowej. Obecny student kierunku Finanse i Rachunkowość na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie, dwukrotny finalista Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej oraz laureat Konkursu Wiedzy o Ekonomii i Gospodarce, był wyróżniony Medalem Szkoły rocznika 2013 za wzorową postawę, celujące wyniki w nauce i znaczące osiągnięcia naukowe. Jako elokwentny, ambitny młody człowiek o szerokich horyzontach i dużym potencjale intelektualnym, otwarty na propozycje i wyzwania, Kordian Iskra z pewnością wykorzysta finansowe wsparcie na realizację swoich planów. Życzymy mu dalszych sukcesów i udanej kariery zawodowej w przyszłości.