OsiągnięciaZ Życia Szkoły

Zdolni na start!

Dzięki programowi Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu 26 uczniów naszego liceum otrzymało stypendia „Zdolni na start”. Taką samą pomoc finansową otrzymało również siedmioro uczniów Gimnazjum Dwujęzycznego. Szczególnie uzdolnieni uczniowie będą mogli rozwijać swoje zainteresowania w zakresie następujących przedmiotów: matematyki, biologii, języka polskiego, wiedzy o społeczeństwie, języka francuskiego, fizyki i chemii. Ich opiekunami dydaktycznymi są następujący nauczyciele: Wioletta Graczyk, Anna Pędzich-Kuszel, Sławomir Drelich, Ewa Furman, Anna Wesołowska, Małgorzata Wojciechowska, Agnieszka Zielińska, Joanna Konopka-Rydz, Aleksandra Grzegorska, Eugeniusz Mikołajczak i Tomasz Kosmalski.