OsiągnięciaZ Życia Szkoły

Nasza szkoła trzecia w województwie

Nasze liceum uplasowało się na trzeciej pozycji w województwie kujawsko-pomorskim jeśli chodzi o liczbę laureatów i finalistów olimpiad i konkursów przedmiotowych. Z tej okazji odbyła się w Bydgoszczy uroczysta gala, na której uczniowie wraz ze swoimi opiekunami otrzymali gratulacje, dyplomy i pamiątkową statuetkę. „Kasper” ustępuje jedynie Liceum Akademickiemu w Toruniu oraz bydgoskiemu VI Liceum Ogólnokształcącemu. Jest dla nas wyzwaniem na kolejne lata, aby spróbować znaleźć się w tym rankingu jeszcze wyżej.