OsiągnięciaZ Życia Szkoły

Gala olimpijczyków

24 czerwca w hali przy III LO odbyła się uroczysta gala, podczas której dyplomy i nagrody otrzymali laureaci i finaliści ogólnopolskich olimpiad i konkursów przedmiotowych ze szkół podlegającym powiatowi inowrocławskiemu. Uczestnictwo w olimpijskich zmaganiach wiąże się nie tylko z prestiżem i satysfakcją, ale też z wymiernymi korzyściami, takimi jak zwolnienie z egzaminu maturalnego, przyjęcie na uczelnię z pominięciem procesu rekrutacji, stypendiami i nagrodami rzeczowymi. Zachęcamy wszystkich do spróbowania swoich sił, a dotychczasowym laureatom gratulujemy.