Z Życia Szkoły

Wojewódzki ranking szkół „Gazety Pomorskiej”

W rankingu szkół ponadgimnazjalnych naszego województwa, sporządzonym przez „Gazetę Pomorską”, nasze liceum znalazło się na IV miejscu. Wyprzedziły nas Liceum Akademickie w Toruniu, IV LO w Toruniu i VI LO w Bydgoszczy. Zestawienie powstało w oparciu o wyniki egzaminów maturalnych z przedmiotów obowiązkowych (język polski, matematyka i język obcy) z maja 2012. Nasza średnia z tych przedmiotów wynosi 81,69%.