Z Życia Szkoły

Słownik biograficzny Kasprowiczan

Pod koniec maja ukazała się publikacja o wielkim znaczeniu dla „kasprowiczowskiej rodziny” – „Kasprowiczanie. Mały słownik biograficzny wychowanków Gimnazjum i Liceum Jana Kasprowicza w Inowrocławiu” autorstwa Edmunda Mikołajczaka. Pozycja ta zawiera kilkaset biogramów osób, które na przestrzeni lat uczyły się w murach naszej szkoły. Jak pisze autor publikacji, „Mały słownik, który jest pierwszą próbą przybliżenia sylwetek zasłużonych, wybitniejszych bądź szerzej znanych wychowanków szkoły, nie zdoła i nie chce wypełniać zadania związanego z wszechstronną oceną poszczególnych ludzi, zwłaszcza jeśli chodzi o moralne motywy działań i postaw. Książka ta powstała raczej z myślą o ukazaniu roli i znaczenia całej „rodziny kasprowiczowskiej”, która stanowi adekwatną ilustrację ziemi kujawskiej, gdyż poprzez sylwetki wybranych postaci, ich życiowy dorobek, daje w istocie czytelny i przekonywający obraz wkładu regionu w kreowanie elit społecznych”. Książka dostępna jest w szkole, można ją otrzymać w zamian za „cegiełkę” o wartości 30,00 zł, przeznaczoną na cele statutowe Stowarzyszenia Wychowanków i Rady Rodziców.