OsiągnięciaZ Życia Szkoły

Adrian w finale olimpiady WoPiŚW

14 stycznia odbył się w Bydgoszczy etap okręgowy LIII Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie
Współczesnym. Po etapie pisemnym i ustnym nasz uczeń, Adrian Zimny z kl. III A, zajął III miejsce
w województwie kujawsko-pomorskim i jako jeden z czterech zawodników uzyskał awans do finału
centralnego olimpiady. Za dwa miesiące w Warszawie Adrian będzie walczył o zwolnienie z matury
z wiedzy o społeczeństwie i tytuł laureata lub finalisty tej jednej z najstarszych polskich olimpiad
przedmiotowych.

W Olimpiadzie Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym „Kaspra” reprezentowali również Adam
Woźniak z kl. II a oraz Tomasz Berkowski z kl. I e, którzy w części pisemnej uzyskali dobre wyniki.
Opiekunem uczniów jest dr Sławomir Drelich.