Z Życia Szkoły

Sukces w olimpiadzie historycznej

W części ustnej rewelacyjnie spisał się Adrian Zimny zdobywając trzy „piątki” i z łączną sumą 100 pkt. (na 100 możliwych) uplasował się (ex aequo z czterema innymi uczestnikami) na pierwszym miejscu w województwie kujawsko-pomorskim. To oznacza oczywiście pewny awans do etapu centralnego w Gdańsku. Pozostali nasi uczniowie również wypadli bardzo dobrze: Arkadiusz Szymborski uzyskał łącznie 86 pkt., a Artur Górski 84 pkt. – te osiągnięcia dały im także nominację do etapu centralnego, która będzie jednak weryfikowana przez Komitet Główny Olimpiady Historycznej w Warszawie po przeprowadzeniu analizy porównawczej wyników spływających z całego kraju. Niezależnie od rezultatu tej weryfikacji występ naszych historyków należy uznać za znakomity.

Adrian i Arkadiusz są uczniami mgra Edmunda Mikołajczaka, natomiast Artur przygotowywał się do olimpiady pod kierunkiem mgra Krzysztofa Śledzińskiego.