Z Życia Szkoły

Dziewczyny kręcą filmy

Dziewczęta rozwijały umiejętności reżyserskie i operatorskie pod okiem takich profesjonalistów jak m.in. Michał Dudziewicz (dyrektor programowy Festiwalu Plus Camerimage, reżyser filmu „Miś”), Paweł Dyllus (operator filmowy nagrodzony Złotą Kijanką w 2006 roku za film „Sezon na kaczki” na Festiwalu Camerimage). W efekcie tego warsztatu powstanie etiuda filmowa dotycząca zapobiegania sięganiu po narkotyki przez młodych ludzi. Etiuda ta ma szansę zaistnieć na Festiwalu Plus Camerimage w listopadzie bieżącego roku.