Z Życia Szkoły

„Kasper” Szkołą Odkrywców Talentów

Minister Katarzyna Hall w liście gratulacyjnym wyraziła nadzieję, że umieszczenie na polskiej mapie Szkół Odkrywców Talentów przyczyni się do promocji placówki w regionie i środowisku lokalnym, do wymiany dobrych praktyk oraz przyniesie satysfakcję z pomocy uczniom w osiąganiu przez nich sukcesu na własną miarę.