OsiągnięciaZ Życia Szkoły

Finalistki olimpiady ekologicznej

Tegoroczne absolwentki klasy III C biologiczno-chemicznej, Paula Szydłowska i Teresa Babicz, już po zakończeniu egzaminów maturalnych uczestniczyły w zmaganiach finałowych Olimpiady Wiedzy Ekologicznej, odbywających się w dniach 3-5 czerwca w Poznaniu. Zdobyły tytuły finalistek, współzawodnicząc w ostatnim etapie w gronie 112 przedstawicieli szkół średnich z całej Polski wyłonionych spośród aż 31 tysięcy uczestników I etapu. Oprócz licznych nagród rzeczowych Teresa i Paula otrzymały indeksy na 57 kierunków na różnych uczelniach – obie zamierzają studiować na uniwersytetach medycznych. Należy podkreślić, że dziewczęta z sukcesami reprezentowały „Kaspra” w olimpiadach biologicznych i ekologicznych przez wszystkie trzy lata nauki, w sumie zdobywając 7 tytułów na szczeblu centralnym. Nauczycielką biologii i opiekunem merytorycznym młodych przyrodniczek była mgr Anna Pędzich-Kuszel. Serdecznie gratulujemy.