Z Życia Szkoły

Stypendium artystyczne dla Damiana

Damian Skawiński z kl. III A, poeta odnoszący ostatnio liczne sukcesy, otrzymał stypendium artystyczne od Prezydenta Miasta Inowrocławia. Są to 2 tys. złotych na wydanie tomiku poezji. Cieszymy się, że dzięki temu twórczość Damiana stanie się dostępna dla szerokiej rzeszy czytelników.