OsiągnięciaZ Życia Szkoły

Sukces w olimpiadzie polonistycznej!

Dwoje uczniów naszej szkoły może poszczycić się ogromnym sukcesem. Kamil Szczepanik (uczeń mgr Agnieszki Zielińskiej) został laureatem II miejsca XLI Olimpiady Literatury i Języka Polskiego, tytuł finalisty otrzymała zaś Weronika Czerwińska (uczennica mgr Elżbiety Piniewskiej). „Kasper” w osobach Kamila i Weroniki kolejny raz potwierdził, że jest polonistyczną potęgą. Gratulujemy uczniom i ich opiekunom merytorycznym.