OsiągnięciaZ Życia Szkoły

Bramki już działają

18 lutego miało miejsce spotkanie inaugurujące wdrożenie nowego systemu zabezpieczeń, sponsorowanego przez BZ WBK, odtąd naszego partnera strategicznego. Dyrektor Rafał Łaszkiewicz, przewodnicząca Rady Rodziców Anna Mochol, przewodniczący Stowarzyszenia Wychowanków Henryk Okoński i przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego spotkali się z przybyłymi gośćmi: wicestarostą Sławomirem Szeligą, posłem Grzegorzem Roszakiem oraz przedstawicielami BZ WBK: dyrektorem oddziału Inowrocław Pawłem Kiszką, dyrektorem oddziału Centrum Krzysztofem Piskorskim i menedżerem rozwoju biznesu Michałem Kuczmierowskim. Bramki zabezpieczające działają bez zarzutu, a karty dostępowe posiadają też funkcję płatniczą, dostępną po nieobowiązkowym doładowaniu środkami finansowymi. Podobne karty wdrożyła już część polskich uczelni wyższych. Liczymy, że inwestycja zapewni większe bezpieczeństwo na terenie szkoły i wprowadzi młodzież w nowoczesne realia.