WolontariatZ Życia Szkoły

„Mam haka na raka”

Uczniowie naszej szkoły prowadzą długofalowe działania w zakresie profilaktyki zdrowotnej, zachęcając młodzież i dorosłych, aby wyprzedzili chorobę dzięki regularnym badaniom kontrolnym oraz zdrowemu stylowi życia – m.in. niepaleniu papierosów. Wszystko to odbywa się w ramach ogólnopolskiej akcji „Mam haka na raka”.

Uczniowie przedstawili już prezentację multimedialną dla rodziców i uczniów, zorganizowali zbiórkę maskotek dla chorych dzieci, sprzedawali ciasto, rozdawali samodzielnie opracowane ulotki, zorganizowali mecz „Płuca” kontra „Papierosy” i koncert charytatywny oraz zbierali podpisy od osób zainteresowanych pojawieniem się tematu profilaktyki antynowotworowej w treści programów szkolnych. Działania prowadzone były w szkole i na terenie miasta pod opieką pedagoga szkolnego mgr Elżbiety Kaczmarek.