Z Życia Szkoły

„Kasper” 55. w Polsce, 5. w województwie!

I LO im. Jana Kasprowicza nie ma sobie równych w regionie. O północy 12 stycznia opublikowany został Ogólnopolski Ranking Szkół Ponadgimnazjalnych „Perspektyw” i „Rzeczpospolitej”. „Kasper” znalazł się na 5. miejscu w województwie, a na 55. miejscu w kraju. W tym roku po raz pierwszy ranking ustalony został według nowych kryteriów, biorących pod uwagę nie tylko sukcesy olimpijskie danej szkoły w przeliczeniu na liczbę uczniów, ale także (przede wszystkim) wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych i dodatkowych oraz tzw. kryterium akademickie – ocenę szkoły przez pracowników naukowych z uczelni w całej Polsce. Według dotychczas stosowanego w rankingu kryterium olimpijskiego I LO jest 21. w kraju, co oznacza awans o 6 miejsc w stosunku do zeszłego roku, jest również drugie w województwie (wyprzedza je jedynie Liceum Akademickie z Torunia). Nowy ranking stanowi bardziej rzetelną i realną ocenę danej placówki, w związku z czym utrzymanie wysokiej pozycji na tle szkół w kraju i województwie jest szczególną chlubą dla „Kaspra”. Gratulujemy!